Wiosenna Przerwa Świąteczna

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

01.04.2021 do 06.04.2021

dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Od 07.04.21 do 09.04.21 obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.

 

Dodaj swoją myśl