Zebranie Rady Rodziców

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 10 września (czwartek) o godz. 17.00 . Serdecznie zapraszamy.

Porządek posiedzenia:

 1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok szkolny 2019/2020.
 4. Walne wybory do Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie preliminarza Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021.
 6. Uchwalenie Funduszu Stypendialnego na rok szkolny 2020/2021.
 7. Omówienie organizacji pracy Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego.
 8. Zatwierdzenie Programu Pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021.
 9. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady Rodziców.
 10. Uchwalenie Regulaminu Rady Rodziców.
 11. Zwołanie kolejnego roboczego spotkania Rady Rodziców.
 12. Zamknięcie obrad Rady Rodziców.

Roman Elmerych

Przewodniczący Rady Rodziców

Dodaj swoją myśl

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *