Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego
2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 26 czerwca, w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie, na sali gimnastycznej według niżej przedstawionego harmonogramu.

 

Klasy Godzina
Klasy V-VIII
8a i 8b 9.00
7a i 7b 9.45
5-6 Montessori i 6a 10.30
5a i 5b 11.15
Klasy I-IV
3a i 4a 16.00
2a i 2b 16.45
1a i 1-3 Montessori 17.30
 1. Sala gimnastyczna jest dostosowana do wytycznych GIS; wydzielona jest strefa ucznia i strefa rodzica.
 2. Strefa ucznia znajduje się po lewej stronie, przy drabinkach.
 3. Strefa rodzica znajduje się po przeciwnej stronie.
 4. Taśmą w kolorze żółto-czarnym zaznaczono odległość, jaką musi zachować każdy z uczestników uroczystości.
 5. Ze względu na obowiązek zachowania bezpiecznego dystansu, każdemu uczniowi podczas uroczystości towarzyszy tylko jeden rodzic/opiekun prawny.
 6. Rodzic /opiekun prawny ma obowiązek założyć maseczkę i zdezynfekować dłonie przed wejściem na teren szkoły.
 7. Przewiduje się zabranie głosu:
  1. przedstawiciela rodziców
  2. przedstawiciela klasy
 8. Pożegnanie z wychowawcami/nauczycielami odbywać się będą wyłącznie na sali gimnastycznej z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 9. Do szkoły wchodzimy głównym wejściem, wychodzimy z uroczystości wyjściem ewakuacyjnym (przy sali gimnastycznej).

Serdecznie zapraszamy Uczniów, Rodziców, Grono Pedagogiczne.

Dyrekcja

 

Dodaj swoją myśl