Lust Auf Lesen

W czwartek 29.11.2018 w Liceum Ogólnokształcącym nr VI im. Bolesława Prusa we Wrocławiu odbył się etap regionalny II Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen” /Ochota na czytanie/ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.
Do etapu regionalnego zakwalifikowało się łącznie 100 uczniów z Dolnego Śląska.
Naszą szkołę reprezentowali Natalia Gromek klasa 8a, Miłosz Kaczmarek klasa IIIB oraz Wiktor Uszko klasa IIIA.
W tym roku Komitet Główny PSNJN przygotował na etap regionalny test sprawdzający wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie sprawności językowych, który był opartych na lekturze „Papierhelden” i realioznawstwie Szwajcarii.
Beata Petrykowska

Dodaj swoją myśl