Nowe projekty realizowane w naszej szkole.

Społeczna Szkoła Podstawowa przystąpiła do dwóch ogólnopolskich projektów edukacyjnych:

1. “Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Główny cel projektu to wzmocnienie współpracy Nauczycieli, Uczniów i Rodziców. Projekt trwać będzie dwa lata.

2. “Ćwiczyć każdy może” – Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Jest to projekt roczny promujący zdrowy  i sportowy styl życia. Szkoła ubiegać się będzie o tytuł Szkoły w Ruchu.

Marta Pilecka- Lalewicz

Dodaj swoją myśl