Stypendyści

Posiedzenie Komisji Stypendialnej odbyło się 20 czerwca o godz. 8.30. Członkami Komisji Stypendialnej są: J. Chrząstowska- Ekiert, B. Petrykowska, P. Gałczyk, M. Pilecka-Lalewicz.

W roku szkolnym 2017/2018 do Komisji Stypendialnej wpłynęło 26 wniosków. Odrzucono z przyczyn formalnych (brak spełnienia wszystkich kryteriów) 5 wniosków. Rozdysponowano kwotą 4200,00 zł. (cztery tysiące dwieście złotych). Taką kwotę ustaliła Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 27 września 2017 r. (uchwała nr 5/09/2017)

L.P. Imię i nazwisko ucznia Nr rejestracyjny wniosku klasa rodzaj
1. Jakub Tomasz Gromek 01/06/2018 Klasa  V stypendium naukowe
2. Natalia Ewa Gromek 02/06/2018 Klasa  VII Stypendium naukowe
3.

 

Karolina Kinga Kwapich 04/06/2018 Klasa  VI Stypendium  sportowe
4. Anna Patrycja Radek 05/06/2018

 

Klasa  VI Stypendium sportowe
5.

 

Anna Katarzyna Pelak 06/06/2018 Klasa V Stypendium naukowe
6.

 

Alicja Karolina Starzec 07/06/2018 Klasa V Stypendium naukowe
7.

 

Dominika Paul

 

08/06/2018 Klasa V Stypendium sportowe
8. Amelia Anna Ekiert

 

10/06/2018 Klasa V Stypendium naukowe
9. Fabian Jakub Sowiecki 11/06/2018 Klasa V Stypendium sportowe
10. Julia Krystyna Banasiak

 

12/06/2018 Klasa V Stypendium naukowe
11.

 

Natalia Marianna Szylko 13/06/2018 Klasa III Stypendium naukowe
12.

 

Miłosz Wojciech Kaczmarek 14/06/2018 Klasa II Stypendium naukowe
13.

 

Wojciech Obszański 15/06/2018 Klasa VI Stypendium naukowe
14.

 

Mikołaj Oskar Uszko 16/06/2018 Klasa VI Stypendium naukowe
15.

 

Wiktor Michał Uszko 17/06/2018 Klasa II Stypendium naukowe
16.

 

Katarzyna Zuzanna Karkola 21/06/2018 Klasa III Stypendium sportowe
17.

 

Wiktoria Elżbieta Janiel 22/06/2018 Klasa 6 Stypendium naukowe
18.

 

Antonina Regina Kubacka 23/06/2018 Klasa VI Stypendium naukowe
19.

 

Amelia Kalina Spieć 24/06/2018 Klasa VI Stypendium naukowe
20.

 

Maja Dziatkowiak 25/06/2018 Klasa II Stypendium naukowe
21.

 

Michał Mateusz Fudali 26/06/2018 Klasa III Stypendium naukowe