STO

Organem założycielskim i prowadzącym Zespół Szkół Społecznych w Lubinie jest Samodzielne Koło Terenowe nr 59 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Lubinie. Stowarzyszenie ma osobowość prawną i jest instytucją non profit posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezesem Samodzielnego Koła Terenowego nr 59 STO w Lubinie jest Pani Marzena Kosydor.

Główna siedziba Społecznego Towarzystwa Oświatowego mieści się w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 39. Prezesem Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest Pani Anna Okońska-Walkowicz – doktor nauk humanistycznych, aktywny członek STO od 1988 r., założycielka Koła Terenowego nr 64 STO w Krakowie w 1990 r., a także założycielka Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 STO, Społecznego Gimnazjum nr 7 STO oraz III Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego STO w Krakowie i jednocześnie dyrektor tych szkół do roku szkolnego 2004/2005; współtwórca programu Akredytacji Środowiskowej Szkół STO SCHOLA REIPUBLICAE. Wiceprezydent Miasta Krakowa.