Solidarna Szkoła

We wtorek, 27 listopada uczniowie naszej szkoły ponownie spotkali się z podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej „Słoneczko” i „Promyk”, aby przygotować ozdoby świąteczne. Ich sprzedaż rozpocznie się w naszej szkole już 6 grudnia. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na rehabilitację osób niepełnosprawnych i budowę Ośrodka Specjalistycznej Opieki Całodobowej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo w Lubinie przy ul. Kukuczki 39.

Serdecznie dziękujemy za współpracę, zaangażowanie i miłe przyjęcie naszej grupy projektowej wszystkim Pracownikom i Podopiecznym WTZ „Słoneczko” i „Promyk”.

Relację z tego wydarzenia można zobaczyć w TV Regionalnej- Wydarzenia z dnia 28. 11. 2018r.

Listopad 2018 r.

Dzisiaj w naszych warsztatach terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych miało miejsce niezwykłe wydarzenie! Gościliśmy Uczniów Państwa Szkoły, którzy przyszli do nas z chęcią niesienia pomocy ale przede wszystkim, z niezwykłą serdecznością i wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka.

Jesteśmy pod wielkim wrażeniem wysokiej empatii, zaangażowania i wysokiej kultury osobistej goszczących dzisiaj u nas Państwa Uczniów.

Chcielibyśmy bardzo podziękować, za życzliwość i okazane serce, a przede wszystkim za chęć łamania barier w kontaktach z naszymi podopiecznymi.

Jesteśmy pełni uznania dla czynionych przez Państwa placówkę działań, w rezultacie których rośnie nam tak nienagannie wychowana, pełna entuzjazmu i solidarności z drugim człowiekiem Młodzież.

GRATULUJEMY!

w imieniu własnym, Prezesa Stowarzyszenia – pana Dariusza Jankowskiego, kadry pedagogicznej, ale przede wszystkim w imieniu naszych podopiecznych

bardzo, bardzo DZIĘKUJĘ!

Z życzeniami dalszych sukcesów

Aneta Więcek – Zabłotna

Kierownik WTZ „Słoneczko” w Lubinie

Październik 2018 r.

——————————

W dniu 24 października 2018r. na lekcji historii w klasie 6b gościliśmy Pana Kazimierza Bujaka, dziadka Bartosza Drążka. Pan Kazimierz mieszkał w latach 80. ubiegłego wieku w Lubinie i opowiedział nam o jakości życia w naszym mieście, w czasach PRL-u. W swoim opowiadaniu nawiązał również do tragicznego momentu w lokalnej historii. Będąc przypadkowym świadkiem wydarzeń z 31 sierpnia 1982r. zrelacjonował nam to, co wówczas zobaczył na ulicach naszego miasta.

Następnego dnia naszą szkołę odwiedził Pan Mirosław Młodecki, czynny opozycjonista w czasach PRL-u. Działacz NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Mirosław współorganizował strajk okupacyjny w Zakładach Górniczych Lubin, gdzie pracował. Był represjonowany i więziony przez ówczesne władze. W 2017r. został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Pan Mirosław spotkał się z uczniami klasy 7a i IIIa i opowiedział o swojej działalności opozycyjnej. Przyniósł podziemną prasę i inne cenne pamiątki. Niektóre z nich można zobaczyć w lubińskim Muzeum Historycznym.

Serdecznie dziękuję moim gościom za wyjątkowo ciekawe spotkania.

15 października 2018 r.

——————————

„Solidarna Szkoła”- działania podjęte w październiku 2018r.

  1. Przedstawienie przez uczniów klasy 8a i 8b prezentacji „Solidarność a niepodległość” młodszym i starszym kolegom. Prezentacje odnoszą się do solidarnych postaw naszych rodaków, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918r., a potem w 1989r. Podsumowaniem jest przygotowanie prac plastycznych przez wszystkich uczniów, które zostaną ujęte na wystawie z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
  2. Organizacja kiermaszu rzeczy używanych:
  3. Ogłoszenie akcji w czasie szkolnego apelu
  4. Przygotowanie i wywieszenie plakatów informujących o tej akcji:

„SOLIDARNA SZKOŁA”

Nie bądź obojętny na potrzeby drugiego człowieka!

Razem możemy pomóc w powstaniu ośrodka specjalistycznej opieki całodobowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo w Lubinie przy ul. Kukuczki 39.

Wesprzyj akcję szkolnego Wolontariatu, która polega na zorganizowaniu kiermaszu rzeczy używanych.

Prosimy przynosić:

  • Zabawki
  • Książki
  • Biżuterię
  • Torebki
  • Gry planszowe (kompletne)

KIERMASZ ODBĘDZIE SIĘ  W DNIACH 29- 31 PAŹDZIERNIKA 2018r.

Wyżej wymienione rzeczy prosimy przynosić do wychowawców klas w terminie                                                   do 24 października 2018r.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zainwestujemy w zakup materiałów do wykonania Bożonarodzeniowych ozdób w czasie wspólnych warsztatów uczniów naszej szkoły i podopiecznych warsztatu terapii zajęciowej „Promyk” i „Słoneczko”. Ozdoby zostaną wystawione na sprzedaż                                w grudniu, w czasie świątecznego kiermaszu, a zebrane pieniądze wpłacone na konto Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse”.

 

4 października 2018 r.

—————————–

W tym roku szkolnym Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie przystąpiła do programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Solidarna Szkoła”. W czasie realizacji programu podejmiemy działania kształtujące w naszych uczniach tożsamość historyczną, poczucie współodpowiedzialności oraz motywujące ich do zaangażowania się na rzecz innych, rozwijając tym samym postawę nowoczesnego patriotyzmu. Uczniowie poznają etapy budowania i umacniania demokracji w Polsce, z położeniem nacisku na historię ruchu „Solidarność”.

W sposób szczególny odniesiemy się do obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz stulecia uzyskania praw wyborczych przez Polki oraz trzydziestej rocznicy obrad Okrągłego Stołu.