Solidarna Szkoła

15 października 2018 r.

——————————

„Solidarna Szkoła”- działania podjęte w październiku 2018r.

  1. Przedstawienie przez uczniów klasy 8a i 8b prezentacji „Solidarność a niepodległość” młodszym i starszym kolegom. Prezentacje odnoszą się do solidarnych postaw naszych rodaków, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918r., a potem w 1989r. Podsumowaniem jest przygotowanie prac plastycznych przez wszystkich uczniów, które zostaną ujęte na wystawie z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
  2. Organizacja kiermaszu rzeczy używanych:
  3. Ogłoszenie akcji w czasie szkolnego apelu
  4. Przygotowanie i wywieszenie plakatów informujących o tej akcji:

„SOLIDARNA SZKOŁA”

Nie bądź obojętny na potrzeby drugiego człowieka!

Razem możemy pomóc w powstaniu ośrodka specjalistycznej opieki całodobowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo w Lubinie przy ul. Kukuczki 39.

Wesprzyj akcję szkolnego Wolontariatu, która polega na zorganizowaniu kiermaszu rzeczy używanych.

Prosimy przynosić:

  • Zabawki
  • Książki
  • Biżuterię
  • Torebki
  • Gry planszowe (kompletne)

KIERMASZ ODBĘDZIE SIĘ  W DNIACH 29- 31 PAŹDZIERNIKA 2018r.

Wyżej wymienione rzeczy prosimy przynosić do wychowawców klas w terminie                                                   do 24 października 2018r.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zainwestujemy w zakup materiałów do wykonania Bożonarodzeniowych ozdób w czasie wspólnych warsztatów uczniów naszej szkoły i podopiecznych warsztatu terapii zajęciowej „Promyk” i „Słoneczko”. Ozdoby zostaną wystawione na sprzedaż                                w grudniu, w czasie świątecznego kiermaszu, a zebrane pieniądze wpłacone na konto Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse”.

 

4 października 2018 r.

—————————–

W tym roku szkolnym Społeczna Szkoła Podstawowa w Lubinie przystąpiła do programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Solidarna Szkoła”. W czasie realizacji programu podejmiemy działania kształtujące w naszych uczniach tożsamość historyczną, poczucie współodpowiedzialności oraz motywujące ich do zaangażowania się na rzecz innych, rozwijając tym samym postawę nowoczesnego patriotyzmu. Uczniowie poznają etapy budowania i umacniania demokracji w Polsce, z położeniem nacisku na historię ruchu „Solidarność”.

W sposób szczególny odniesiemy się do obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz stulecia uzyskania praw wyborczych przez Polki oraz trzydziestej rocznicy obrad Okrągłego Stołu.