Rada rodziców

Rok szkolny 2017/2018

Nr konta – 10 8669 0001 2031 0314 1908 0001

Prezydium:

Przewodniczący- Pan Roman Elmerych

Zastępca przewodniczącego- Pani Marta Kosydor

Skarbnik- Pan Tomasz Ożarowski

Sekretarz – Pan Marcin Wojdyła

Członek- Pani Justyna Wiesiołek

Członek- Pani Agnieszka Oleksy

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący- Pani Katarzyna Kurek-Brzezicka

Zastępca przewodniczącego- Pani Ewa Aksamit

Członek- Pan Krzysztof Obszański

Walne posiedzenie Rady Rodziców odbyło się w dniu 06 września 2017 r.

Porządek Walnego Posiedzenia RR:

1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

2. Przestawienie sprawozdania finasowego Rady Rodziców za okres od 01.09.2016 do 31.08.2017.

3. Przedstawienie zmian w prawie oświatowym.

4. Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017.

5. Walne wybory do Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.

6. Sprawy różne.

 

Podjęte uchwały:

1.Uchwała nr 1/09/2017 z dnia 06.09.2017 r. w sprawie powołania nowego składu Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.

2. Uchwała nr 2/09/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Rodziców przy Społecznej Szkole Podstawowej w Lubinie.

3. Uchwała nr 3/09/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie.

4. Uchwała nr 4/09/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018.