Podręczniki

Szkolny wykaz  podręczników w Społecznej Szkole Podstawowej

   im. Rady Europy w Lubinie na rok szkolny 2018/2019

                          Klasa 1A, 1B

Przedmiot

Tytuł  podręcznika

 

Wydawnictwo

Autor

Nr dopuszczenia

Uwagi

Edukacja

wczesnoszkolna

Oto ja

Grupa MAC S.A

Karina Mucha, Joanna Wosianek,

Anna Stalmach-Tkacz

803/1/2017

Podręcznik polonistyczno-społeczny cz. 1 i 2

Podręcznik matematyczno-przyrodniczy cz. 1 i 2

Język  angielski

English Quest 1

Macmillan

Jeannette Corbett, Rosin

O’ Farrell, Magdalena Kondro

825/1/2017

Zeszyt ćwiczeń – English Quest 1

Język  niemiecki

ABC Deutsch 1

PWN

Marta Kazubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

789/1/2017

Zeszyt ćwiczeń – ABC Deutsch 1

Religia

Żyjemy w Bożym świecie

Jedność Kielce

Ks. Dr Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak

AZ-11-01/12-KI-1/12

Zeszyt ćwiczeń – Żyjemy w Bożym świecie

Klasa 1 C – Pedagogika Montessori

Przedmiot

Tytuł  podręcznika

Wydawnictwo

Autor

Nr dopuszczenia

Uwagi

Edukacja

wczesnoszkolna

Oto ja

Grupa MAC S.A

Karina Mucha, Joanna Wosianek,

Anna Stalmach-Tkacz

803/1/2017

Język  angielski

English Quest 1

Macmillan

Jeannette Corbett, Rosin

O’ Farrell, Magdalena Kondro

825/1/2017

Zeszyt ćwiczeń – English Quest 1

Język  niemiecki

ABC Deutsch 1

PWN

Marta Kazubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

789/1/2017

Zeszyt ćwiczeń – ABC Deutsch 1

Religia

Żyjemy w Bożym świecie

Jedność Kielce

Ks. Dr Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak

AZ-11-01/12-KI-1/12

Zeszyt ćwiczeń – Żyjemy w Bożym świecie

Klasa 2 A

Przedmiot

Tytuł  podręcznika

Wydawnictwo

Autor

Nr dopuszczenia

Uwagi

Edukacja

wczesnoszkolna

Oto ja

Grupa MAC S.A

Karina Mucha, Joanna Wosianek,

Anna Stalmach-Tkacz

803/2/2018

Podręcznik polonistyczno-społeczny cz. 1 i 2

Podręcznik matematyczno-przyrodniczy cz. 1 i 2

Język  angielski

English Quest 2

Macmillan

Jeannette Corbett, Rosin O’ Farrell, Magdalena Kondro

825/2/2017

Zeszyt ćwiczeń – English Quest 2

Język  niemiecki

ABC Deutsch 2

PWN

Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

789/2/2018

Zeszyt ćwiczeń – ABC Deutsch 2

Religia

Kochamy Pana Jezusa

WAM

Kraków

Ks. Władysław Kubik

Teresa Czarnecka,

ks. Grzegorz Łuszczak

AZ-12-01/10/KI-3/12

Zeszyt ćwiczeń – Idziemy do Jezusa ucznia

Klasa 2 B – Pedagogika Montessori

Przedmiot

Tytuł  podręcznika

Wydawnictwo

Autor

Nr dopuszczenia

Uwagi

Edukacja

wczesnoszkolna

Oto ja

Grupa MAC S.A

Karina Mucha, Joanna Wosianek,

Anna Stalmach-Tkacz

803/2/2018

Język  angielski

English Quest 2

Macmillan

Jeannette Corbett, Rosin O’ Farrell, Magdalena Kondro

825/2/2017

Zeszyt ćwiczeń – English Quest 2

Język  niemiecki

ABC Deutsch 2

PWN

Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

789/2/2018

Zeszyt ćwiczeń – ABC Deutsch 2

Religia

Kochamy Pana Jezusa

WAM

Kraków

Ks. Władysław Kubik

Teresa Czarnecka,

ks. Grzegorz Łuszczak

AZ-12-01/10/KI-3/12

Zeszyt ćwiczeń – Idziemy do Jezusa ucznia

Klasa 3 A

Przedmiot

Tytuł  podręcznika

Wydawnictwo

Autor

Numer dopuszczenia

Uwagi

Edukacja

wczesno-

szkolna

Nasza szkoła

Podręcznik ministerialny WSiP

Maria Lorek,

Monika Zatorska

Moje ćwiczenia

Język  angielski

English Quest 3

Macmillan

Jeannette Corbett, Rosin

O’ Farrell, Magdalena Kondro

473/3/2013/2016

Zeszyt ćwiczeń – English Quest 3

Język  niemiecki

ABC Deutsch 3

PWN

Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

415/3/2014/2016

Zeszyt ćwiczeń –

 ABC Deutsch 3

Religia

Przyjmujemy Pana Jezusa

WAM

Kraków

Ks. Władysław Kubik

Teresa Czarnecka,

ks. Grzegorz Łuszczak

AZ-13-01/10-KR-14/13

Zeszyt ćwiczeń

 – Przyjmujemy Pana Jezusa

Klasa 4A, 4B, 4 C (M)

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Autor

Nr dopuszczenia

Uwagi

J. polski

Nowe słowa

na start!  4

Nowa Era

Anna Klimowicz

Marlena Derlukiewicz,

907/1/2017

Zeszyt ćwiczeń – Nowe słowa na start 4

Język  angielski

Flash 4

Express Publishing

Jenny Dooley

866/1/2017

Zeszyt ćwiczeń – Flash 4

Język  niemiecki

Wir smart 1

LektorKlett

Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa, Ewa Wieszczeczyńska, Aleksandra Kubicka

827/1/2017

Zeszyt ćwiczeń – Wir smart 1

Historia

Wczoraj i dziś. 4

Nowa Era

Bogumiła Olszewska

Wiesława Surdyk-Fertsch,

Grzegorz Wojciechowski

877/1/2017

Przyroda

Tajemnice przyrody  4

Nowa Era

Maria Marko- Worłowska

Feliks Szlajfer

Joanna Stawarz

863/2017

Technika

Jak to działa? 4

Nowa Era

Lech  Łabecki,

Marta Łabecka

295/1/2017

Muzyka

Muzyka 4

Grupa MAC S.A

Teresa Wójcik

909/1/2017

Zeszyt ćwiczeń – Muzyka

Plastyka

Plastyka 4

Grupa MAC S.A

Wojciech  Sygut,

Marzena Kwiecień

898/1/2017

Zeszyt ćwiczeń – Plastyka

Matematyka

Matematyka z

 plusem 4

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Małgorzata Dobrowolska,

Marta Jucewicz,

Marcin .Karpiński,

Piotr Zarzycki

780/1/2017

Zeszyt  ćwiczeń – Matematyka z plusem 4

Wersja C

Informatyka

Informatyka  4

WSiP

Wanda Jochemczyk,

Iwona Krajewska -Kranas, Witold Kranas,  Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

807/1/2017

Religia

Miejsca pełne BOGActw

Jedność Kielce

Ks. Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak,

Bogusław Nosek

AZ-21-02/12-KI-1/12

Zeszyt ćwiczeń – Miejsca pełne bogactw

 

Klasa 5A, 5B, 5C (M)

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Autor

Nr dopuszczenia

Uwagi

Język polski

Nowe Słowa

na start! 5

Nowa Era

Anna Klimowicz

Marlena Derlukiewicz

907/2/2018

Zeszyt ćwiczeń –

Nowe słowa na start 5

Język  angielski

Flash 5

Express Publishing

Jenny Dooley

866/2/2018

Zeszyt ćwiczeń – Flash  5

Język  niemiecki

Wir smart 2

Lektor Klett

Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa,  Aleksandra Kubicka

827/2/2018

Zeszyt ćwiczeń – Wir smart 2

Historia

Wczoraj i dziś. 5

Nowa Era

Grzegorz Wojciechowski

877/2/2018

Biologia

Puls życia 5

Nowa Era

Marian Sęktas

Joanna Stawarz

844/1/2018

Zeszyt ćwiczeń –

Puls życia 5

Geografia

Planeta Nowa 5

Nowa Era

Feliks Szlajfer

Zbigniew Zawiewicz

Tomasz Rachwał

Roman Malarz

906/1/2018

Zeszyt  ćwiczeń – Planeta Nowa 5

Technika

Jak to działa? 5

Nowa Era

Lech  Łabecki,

Marta Łabecka

295/2/2018

Muzyka

Muzyka 5

Grupa MAC S.A

Teresa Wójcik

909/2/2018

Zeszyt ćwiczeń – Muzyka

Plastyka

Plastyka 5

Grupa MAC S.A

Wojciech  Sygut,

Marzena Kwiecień

898/2/2018

Zeszyt ćwiczeń – Plastyka

Matematyka

Matematyka z

 plusem 5

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Małgorzata Dobrowolska,

Marta Jucewicz, Marcin .Karpiński,

Piotr Zarzycki

780/2/2018

Zeszyt  ćwiczeń – Matematyka z plusem 5, Wersja C

Informatyka

Informatyka  5

WSiP

Wanda Jochemczyk,

Iwona Krajewska -Kranas,

 Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

807/2/2017

Religia

Spotkania ubogacające

Jedność Kielce

Ks. Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak,

Ewelina Parszewska

AZ-22-02/12-KI-1/13

Zeszyt ćwiczeń – Spotkania ubogacające

Klasa 6A, 6B

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Autor

Nr dopuszczenia

Uwagi

Język polski

Słowa na start. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla kl.6

Słowa na start. Podręcznik do kształcenia językowego

Cz. 1 i 2 dla kl.6

Nowa Era

Marlena Derlukiewicz

Anna Wojciechowska

Agnieszka Marcinkiewicz

338/5/2014/2016

338/6/2014/2016

Zeszyt ćwiczeń  – Słowa na start 6

Język  angielski

 Evolution plus  3

 

Macmillan

Nick Beare

675/3/2014/2016

Zeszyt ćwiczeń  – Evolution  plus 3

Język  niemiecki

Mach mit 3.

PWN

Halina Wachowska

Joanna Sobańska- Jędrych

375/3/2014/2017

Zeszyt ćwiczeń – Mach mit 3.

Historia

i społeczeństwo

My i historia 6

PWN i Nowa Era

Bogumiła Olszewska

Wiesława Surdyk-Fertsch

369/3/2013/2016

Przyroda

Tajemnice przyrody 6

Nowa Era

Hanna Kowalczyk

Feliks Szlajfer

Joanna Stawarz

399/3/2014

Zeszyt ćwiczeń – Tajemnice przyrody 6

Muzyka

Muzyczny świat  6

GRUPA MAC S.A

Teresa Wójcik

495/3/2014

Plastyka

 Lubię tworzyć 6

GRUPA MAC S.A

Wojciech  Sygut,

Marzena Kwiecień

397/3/2014

Zajęcia

techniczne

Jak to działa? 6

Nowa Era

Lech  Łabecki,

Marta Łabecka

2

95/3/2010/2016

Matematyka

Matematyka z kluczem  6

Nowa Era

Marcin Braun,

Agnieszka Mańkowska,

Małgorzata Paszyńska

157/4/2011/2016

Zeszyt ćwiczeń – Matematyka z kluczem 6

Zajęcia

komputerowe

Informatyka Europejczyka.

Helion Edukacja

Danuta Kiałka,

Katarzyna Kiałka

475/3/2012

Zeszyt ćwiczeń – Informatyka Europejczyka 6

Religia

Przemienieni przez Boga

WAM Kraków

Ks. Zbigniew Marek SJ ,

s. Anna Walulik

AZ-23-01/10-KR-1/14

Zeszyt ćwiczeń – Przemienieni przez Boga

Klasa 7A, 7B

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Autor

Nr dopuszczenia

Uwagi

Język polski

Nowe słowa na start!  7

Nowa Era

Joanna Kościerzyńska,

Małgorzata Chmiel,

Maciej Szulc, Agnieszka

Gorzałczyńska-Mróz

907/4/2017

Zeszyt ćwiczeń – Nowe słowa na start!  7

Język  angielski

Flash 7

Express Publishing

Jenny Dooley

866/4/2017

Zeszyt ćwiczeń – Flash 7

Język  niemiecki

Aktion Deutsch 2

WSiP

Anna Potapowicz

Materiał edukacyjny

Historia

Wczoraj i dziś 7

Nowa Era

Jarosław Kłaczkow,

Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

877/4/2017

Biologia

Puls życia 7

 

Nowa Era

Małgorzata Jefimow

844/4/2017

Zeszyt ćwiczeń – Puls życia 7

Fizyka

Spotkania z fizyką 7

Nowa Era

Grażyna Francuz-Ornat,

Teresa Kulawik,

Maria Nowotny-Różańska

885/1/2017

Zeszyt ćwiczeń – Spotkania z fizyką 7

Chemia

Chemia Nowej Ery 7

Nowa Era

Jan Kulawik, Teresa Kulawik,

Maria Litwin

785/1/2017

Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Plastyka

Plastyka. Lubię tworzyć 7

Grupa MAC S.A

Wojciech  Sygut,

Marzena Kwiecień

898/4/2017

Muzyka

Muzyczny świat  7

Grupa MAC S.A

Teresa Wójcik

909/4/2017

Geografia

Planeta Nowa 7

Nowa Era

Roman Malarz, Tomasz Rachwał,

Mariusz Szubert

906/3/2017

Matematyka

Matematyka z plusem 7

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

praca zbiorowa pod redakcją

M. Dobrowolskiej

780/4/2017

Zeszyt ćwiczeń Matematyka z plusem, ćwiczenia podstawowe

Informatyka

Informatyka  7

WSiP

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska -Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

807/4/2017

Religia

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa

Jedność Kielce

ks. Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak,  Ewelina Parszewska

AZ-31-01/13-KI-3/13

Klasa 8A, 8B

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Autor

Nr dopuszczenia

Uwagi

Język polski

Nowe słowa na start!  8

Nowa Era

Joanna Kościerzyńska,

Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

907/5/2018

Zeszyt ćwiczeń –

Nowe słowa na start!  8

Język  angielski

Flash 8

Express Publishing

Jenny Dooley

866/5/2018

Zeszyt ćwiczeń – Flash 8

Język  niemiecki – grupa początkująca

Aktion Deutsch 8

WSiP

Anna Potapowicz

799/2/2017

Zeszyt ćwiczeń –

Aktion Deutsch 8

Język  niemiecki – grupa kontynuująca

Aktion Deutsch 3

WSiP

Anna Potapowicz

Materiał edukacyjny

Historia

Wczoraj i dziś 8

Nowa Era

Robert Śniegocki,

Agnieszka Zielińska

877/5/2018

Wiedza o społeczeństwa

Dziś i jutro 8

Nowa Era

Iwona Janicka, Aleksandea Kucia- Maćkowska, Tomasz Maćkowski

874/2017

Biologia

Puls życia 8

 

Nowa Era

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski

Marcin Sęktas

844/3/2018

 

Zeszyt ćwiczeń – Puls życia 8

Fizyka

Spotkania z fizyką 8

Nowa Era

Grażyna Francuz-Ornat,

Teresa Kulawik,

Maria Nowotny-Różańska

885/2/2018

Zeszyt ćwiczeń –

Spotkania z fizyką 8

Chemia

Chemia Nowej Ery 8

Nowa Era

Jan Kulawik, Teresa Kulawik,

Maria Litwin

785/2/2018

Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy ósmej  szkoły podstawowej

Geografia

Planeta Nowa 8

Nowa Era

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

906/4/2018

Zeszyt ćwiczeń do geografii 8 Nowa Era

Matematyka

Matematyka z plusem8

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

praca zbiorowa pod redakcją

M. Dobrowolskiej

780/5/2018

Zeszyt ćwiczeń Matematyka z plusem, ćwiczenia podstawowe

Informatyka

Informatyka  8

WSiP

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska -Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

807/5/2018

Religia

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

Wydawnictwo Jedność Kielce

ks. Krzysztof Mielnicki,

Elżbieta Kondrak,

Ewelina  Parszewska

AZ-31-01/13-KI-4/14

Klasa IIIA, III8 – gimnazjum

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Autor

Nr dopuszczenia

Uwagi

Język polski

 Słowa na czasie. Podręcznik kształcenia literackiego i kulturowego, kl. 3

Nowa Era

Małgorzata Chmiel

Wilga Herman

Piotr Doroszewski

Zofia Pomirska

95/5,6/2017/z1

 Słowa na czasie. Podręcznik kształcenia językowego z ćwiczeniami kl. 3

Język  angielski

Egzamin gimnazjalny Repertorium

Express Publishing

Virginia Evans, Jenny Dooley

365/2011

 

J. niemiecki – grupa początkująca

Aktion Deutsch 3

WSiP

Anna Potapowicz

727/3/2015

Zeszyt ćwiczeń –

Aktion Deutsch 3

J. niemiecki – grupa kontynuująca

Aktion Deutsch 4

Podręcznik i repetytorium do gimnazjum

WSiP

Anna Potapowicz

727/4/2017

Historia

Historia Klasa 3

Nowa Era i  PWN

 

Jacek Chachaj, Janusz Drob

129/3/2015/z1

Biologia

Puls życia 3

Nowa Era

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

58/3/2010/2016

 

Zeszyt ćwiczeń – Puls życia

Fizyka

Spotkania z fizyką 3

Nowa Era

Teresa Kulawik,

Grażyna  Francuz-Ornat

Maria Nowotny- Różańska

 93/3/2010/2015

Zeszyt ćwiczeń – Spotkania z fizyką

Chemia

Chemia Nowej Ery 3

Nowa Era

Jan Kulawik, Teresa Kulawik,

 Maria Litwin

49/3/2010/2015

Zeszyt ćwiczeń – Chemia Nowej Ery

Geografia

Puls Ziemi 3

Nowa Era

Roman Malarz

5/3/2010/2016

 –

Matematyka

Matematyka

na czasie  3

Nowa Era

Karolina Wlej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz

742/3/2017

Zeszyt ćwiczeń – Matematyka na czasie

Informatyka

Informatyka dla gimnazjum

Migra  Sp. z o.o.

Grażyna Koba

708/e/2015

Wersja elektroniczna

Muzyka

Muzyczny świat.

Podręcznik

Grupa MAC S.A

Teresa  Wójcik

138/2009

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa

WSIP

Bogusława Breitkopf,

Dariusz Czyżow

206/2009

Materiał edukacyjny

Religia

Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa

Jedność Kielce

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

 AZ-33-01/13-KI-1/16