Pedagog

Pedagodzy zatrudnieni w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie:

mgr Agata Popiel – Społeczna Szkoła Podstawowa 

Ukończyła Studia z zakresu Pedagogiki i Psychologii oraz Logopedii – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kurs Kwalifikacyjny – nauczanie WDŻ

mgr Amelia Skawińska

Ukończyła Studia Podyplomowe – „Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Studia Podyplomowe – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacji ucznia”

Studia Podyplomowe – „Diagnoza i terapia pedagogiczna”

Kurs kwalifikacyjny  z zakresu oligofrenopedagogiki z uprawnieniami do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłową

Kurs szkoleniowy z zakresu języka migowego

 

Godziny pracy:

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
mgr Agata Popiel

pedagog klas 1-6

8.45 – 12.45 8.45 – 12.45 9.45 – 12.45 8.45 – 12.45
mgr Amelia Skawińska – pedagog klas 7, 8, III GIM
7.45-8.45 10.40- 11.40 11.40- 12.40 9.40-10.40

13.45-14.45

7.45-8.45