Kadra pedagogiczna

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PEŁNIONE FUNKCJE
Marta Pilecka- Lalewicz Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej, pedagogika Montessori klasa 5b
Beata Petrykowska Wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej, nauczyciel języka niemieckiego

klasa 7a, 7b, 8a/b grupa kontynuująca SSP, klasy IIIA, IIIB – grupa kontynuująca SGJ

Joanna Chrząstowska – Ekiert Wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej, nauczyciel języka angielskiego

klasy IIIA i IIIB SGJ

Małgorzata Bartoszewicz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy 3a – nauczyciel przyrody w klasie 6b
Monika Całus nauczyciel historii w klasach 4-8 SSP i  wiedzy o społeczeństwie w klasach 8a, 8b
Katarzyna Chwedoruk pedagogika Montessori w klasach 1c i 2b
Iwona Czudowska nauczyciel religii w klasach 1-6 i 8  SSP
Gabriela Dukielska nauczyciel-bibliotekarz,  język włoski
Adrianna Dziuba nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wspomagający w klasach 1c i 2b
Paweł Gałczyk nauczyciel wychowania fizycznego w klasach 1-8 SPP oraz III SGJ,wychowawca klasy IIIA SGJ, instruktor gimnastyki korekcyjnej, trener łucznictwa, edukacja dla bezpieczeństwa, ratownik WOPR
Anna Gębka Biofeedback
Ewelina Hachuła nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 1b,
Bartosz Holdenmajer nauczyciel informatyki w klasach 1-8 SSP i III SGJ
Urszula Hołdonowicz nauczyciel języka angielskiego w klasach 4a, 7-8 SSP, wychowawca klasy 4a
Tomasz Iwanicki trener pływania
Gabriela Koleśniak-Gitler nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wspomagający w klasie 3a
Magda Kunz-Rapczuk nauczyciel przyrody w klasach 4 i 6 SSP oraz biologii  w klasach 5 i 7, geografii  w klasach 5a,5b, 7-8 SSP oraz III SGJ, wychowawca klasy 6a SSP
Piotr Leśniewski nauczyciel fizyki w klasie 7, 8  SSP oraz III SGJ
Magdalena Łagun nauczyciel języka polskiego w klasie 4a, 4b 5a,  8a SSP,  wychowawca klasy 8a SSP
Marta Mech nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wspierający w klasie 2a
Małgorzata Morawska-Sołtysiak nauczyciel chemii w klasach  7-8 SSP i IIIA, IIIB SGJ
Aneta Mróz nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego w klasach 1-3 SSP
Karolina Mucha nauczyciel języka niemieckiego w klasach 4-6 SSP, 8a/b grupa początkująca, IIIB SGJ grupa poczatkująca
Sylwia Murawska-Wojtyna nauczyciel matematyki w klasach 4-6 SSP, wychowawca klasy 5a SSP
Dominika Nalepa nauczyciel etyki 1-8 SSP i III SGJ
Justyna Olejnik nauczyciel języka angielskiego w klasach 1a, 4c, 5a, 5b i 6b SSP, wychowawca klasy 6b SSP
Katarzyna Ożarowska nauczyciel religii w klasach 1c, 2b 4c, 5b oraz klasy  7  SSP i III SGJ
Magdalena Pałasz nauczyciel języka polskiego w klasach 4c, 8b SSP, IIIA i IIIB SGJ,  wychowawca klasy 7b SSP
Jarosław Paul nauczyciel wychowania fizycznego w klasach 1-8 SPP oraz III SGJ,wychowawca klasy IIIB SGJ, technik fizjoterapii, instruktor II Dan aikido, trener łucznictwa, ratownik WOPR
Agata Popiel pedagog SSP, logopeda, wychowanie do życia w rodzinie
Agnieszka Przyszlak nauczyciel plastyki, muzyki, zajęć technicznych, artystycznych, wychowawca klasy 7a SSP
Justyna Rzemień pedagogika Montessori w klasie 4b i 5c, nauczyciel matematyki w klasie 4a
Amelia Skawińska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1b SSP, j. migowy
Agnieszka Witczak edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 2a SSP, instruktor zajęć grupowych wg metody INPP, instruktor jogi
Katarzyna Włodarczyk nauczyciel biologii w klasach 8a, 8b SSP oraz  IIIA i IIIB  SGJ
Katarzyna Wróblewska nauczyciel matematyki w klasach 7a, 8,a, 8b i IIIA i IIIB  SGJ,
Justyna Zaryczańska nauczyciel języka polskiego w klasach 6-7 SSP, wchowawca klasy 7b SSP
Olga Żerelik nauczyciel języka angielskiego w klasach 1b, 4b,  6a, wychowawca klasy 4b