Historia szkoły

Jako pierwsza ropoczęła działalność Społeczna Szkoła Podstawowa. Miało to miejsce 1 września 1990 roku. Powołanie nowej niesamorządowej placówki było inicjatywą grupy rodziców, pozornie niemających nic wspólnego z profesjonalną oświatą, ale za to mocno zaangażowanych w tworzenie alternatywnego miejsca kształcenia własnych dzieci.

Dziesięć lat później, w 2000 roku, utworzono Gimnazjum Społeczne, dzięki któremu młodzież otrzymała szansę kontynuacji kształcenia na poziomie zgodnym z oczekiwaniami jej rodziców.

1 września 2004 roku przyjęliśmy pierwszych uczniów do I klasy Gimnazjum Językowego, w którym drugim jezykiem wykładowym jest angielski.

W 2010 roku minęło 20 lat istnienia Zespołu Szkół Społecznych w Lubinie. Znakomite wyniki nauczania potwierdzają słuszność decyzji jego twórców i założycieli.

W roku 2011 rozpoczęliśmy rozbudowę szkoły o salę gimnastyczną, część przedszkolną i część szkolną. Inwestycję zakończono 20 września 2012 roku.