Dokumenty do pobrania

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RADY EUROPY W LUBINIE

Regulaminy

1 Statut Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
2 Regulamin oceniania zachowania w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
3 Regulamin Samorządu Uczniowskiego Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
4 Szkolny Regulamin Usprawiedliwień i Zwolnień Indywidualnych
5 Regulamin stołówki
6 Regulamin Zespołów Zadaniowych
7 Wewnątrzszkolny System Oceniania w I etapie edukacji (klasy 1-3 SP)
8 Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach 4-8 SP oraz III Gimnazjum
9 Szkolny regulamin uczestnictwa w konkursach
10 Regulamin zaliczania materiału przez ucznia/uczennicę Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie z chorobą przewlekłą
11 Karta zaliczeń materiału przez ucznia
12 Regulamin udziału w zajęciach terapii biofeedback w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
13 REGULAMIN NABORU DZIECI DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
14 Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych)
15 Regulamin korzystania z telefonów komórkowych, smartwatchy i sprzętu elektronicznego w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
16 Regulamin organizowania wycieczek szkolnych
17a Regulamin przyznawania stypendium
17b Wniosek stypendialny
18 Regulamin dziennika internetowego
19 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 

Gimnazjalny Projekt Edukacyjny

1 Szkolny regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie – 2015
2 Kontrakt Edukacyjnego Projektu Gimnazjalnego – wzór
3 Karta projektu gimnazjalnego
4 Karta samooceny
5 Karta oceny opiekuna
6 Karta oceny społecznej projektu
7 Lista tematów

 

Inne

1 Procedura przyznawania IPN/ITP.
2 Formularz przelewu 1% podatku na rzecz Samodzielnego Koła Terenowego STO Nr 59 w Lubinie.
3 Karta zapisu ucznia/uczennicy do Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie.
4 Protokół kontroli BHP (wnioski zamieszczone w protokole z przeglądu szkoły/placówki w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży i sprawowania nad nimi prawidłowej opieki).
5 Procedury szkolne
6 Procedury przygotowania opinii o uczniu do instytucji wspomagających proces wychowawczy w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
7 Zgoda absolwenta SSP na przetwarzanie danych osobowych
8 Karta oceny społecznej prezentacji projektu
9 Karta oceny opiekuna
10 Karta projektu gimnazjalnego
11 Plan rozwoju czytelnictwa na rok 2018/2019
12 Program wychowawczo-profilaktyczny na lata 2018/2019
13 Procedury przygotowania opinii o uczniu do instytucji wspomagających proces wychowawczy w SSP w Lubinie