Dokumenty do pobrania

Regulaminy

1 Statut Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
2 Regulamin oceniania zachowania w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
3 Regulamin Samorządu Uczniowskiego Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
4 Szkolny Regulamin Usprawiedliwień i Zwolnień Indywidualnych
5 Regulamin stołówki
6 Regulamin Zespołów Zadaniowych
7 Wewnątrzszkolny System Oceniania w I etapie edukacji (klasy 1-3 SP)
8 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 4-8 SP
9 Szkolny regulamin uczestnictwa w konkursach
10 Regulamin zaliczania materiału przez ucznia/uczennicę Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie z chorobą przewlekłą
11 Karta zaliczeń materiału przez ucznia
12 Regulamin udziału w zajęciach terapii biofeedback w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
13 REGULAMIN NABORU DZIECI DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
14 Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych)
15 Regulamin korzystania z telefonów komórkowych, smartwatchy i sprzętu elektronicznego w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
16 Regulamin organizowania wycieczek szkolnych
17a Regulamin przyznawania stypendium
17b Wniosek stypendialny
18 Regulamin dziennika internetowego
19 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 

Inne

1 Procedura przyznawania IPN/ITP.
2 Formularz przelewu 1% podatku na rzecz Samodzielnego Koła Terenowego STO Nr 59 w Lubinie.
3 Karta zapisu ucznia/uczennicy do Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie.
4 Karta zapisu ucznia/uczennicy do klasy wyższej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie.
5 Protokół kontroli BHP (wnioski zamieszczone w protokole z przeglądu szkoły/placówki w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży i sprawowania nad nimi prawidłowej opieki).
6 Procedury szkolne
7 Procedury przygotowania opinii o uczniu do instytucji wspomagających proces wychowawczy w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
8 Zgoda absolwenta SSP na przetwarzanie danych osobowych
9 Karta oceny społecznej prezentacji projektu
10 Karta oceny opiekuna
12 Plan rozwoju czytelnictwa na rok 2018/2019
13 Program wychowawczo-profilaktyczny na lata 2018/2019
14 Procedury przygotowania opinii o uczniu do instytucji wspomagających proces wychowawczy w SSP w Lubinie
15 Program Wychowania Patriotycznego w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
16 Procedura wprowadzenia innowacji pedagogicznej w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
17 Formularz wniosku o wystawienie faktury indywidualnej za pobyt dziecka w Radkowie 2019.