Deutsch Plus+

Cele programu :
• zaangażowanie dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców w działania na rzecz propagowania języka niemieckiego;
• stworzenie silnej sieci szkół, które oferują naukę języka niemieckiego w zwiększonym zakresie lub potrzebują wsparcia w prowadzeniu działań w tym kierunku.
• Goethe-Institut jest ważnym partnerem, zapewniającym wysoki poziom kwalifikacji zawodowych nauczycieli i polepszenie tym samym jakości zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego we wszystkich typach szkół w całej Polsce.
• wyraźne zaangażowanie nauczycieli w projekty i konkursy związane z językiem niemieckim, poprzez zachęcanie uczniów do udziału w tego typu inicjatywach.
• aktywny udział uczniów ze wszystkich typów szkół w wydarzeniach (imprezach, konkursach, projektach) przygotowanych w ramach oferty Goethe-Institut.

_________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, że nasza szkoła po spełnieniu wszystkich wymogów, została zakwalifikowana przez Goethe Institut  w Warszawie do projektu wspierającego  szkoły w  działaniach na rzecz języka niemieckiego „Deutsch Plus ”.

Projekt patronatem objęła  Ambasada Niemiec w Warszawie.  Partnerami projektu są: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego,  Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku,  Centrum  Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Jednostka Samorządu  Województwa Pomorskiego oraz ODN Słupsk.

 Dyrekcja SSP

Logo ohne Claim, grün, horizontal